Kedy je vhodné použiť iQual?

Využitie iQual

iQual je vhodné použiť pri všetkých online kvalitatívnych projektoch, v rámci ktorých potrebujete:

Pochopiť

  • Každodennú rutinu spotrebiteľov doma aj mimo domova, tzv. etnografiu
  • Rozhodovací proces
  • Skúsenosti so značkou

Zhodnotiť

  • Upload vizuálnych stimulov
  • Miesto predaja – obchody, eshopy
  • Nasadenie kampane
  • Promo aktivity a eventy

Vytvárať a generovať

  • Nové nápady
  • Nové koncepty
  • Nové témy

Každý online kvalitatívny prieskum by mal splniť svoj účel. Preto si hneď na začiatku treba uvedomiť, že sa nedá použiť na každý typ problému.

iQual je vhodný použiť na rôzne osobné alebo citlivé témy, tiež vtedy, keď potrebujete široké geografické zastúpenie, alebo ak je cieľová skupina vysoko špecializovaná (napr. lekári špecialisti).