Prečo sa rozhodnúť pre iQual?

Hlavné výhody iQual

Všetky prieskumy majú svoje výhody, zároveň tak aj svoje limity a rezervy. Prečo by ste sa však mali rozhodnúť práve pre iQual?

Prekonáva geografické hranice

 • V rovnakom čase môžu na otázky odpovedať respondenti z rôznych lokalít.
 • Neexistujú žiadne geografické obmedzenia, nemáte problémy s rezerváciou vhodných priestorov a šetrite čas, ktorý by ste inak strávili cestovaním.

Je dlhodobý

 • Prieskum zvyčajne trvá 3 až 7 dní a zahŕňa 15-30 respondentov.
 • V niektorých prípadoch však môže trvať aj niekoľko mesiacov či rokov a participovať môže 50 – 500 ľudí.

Je kreatívny

 • Tento typ prieskumu poskytuje priestor pre kreatívne nápady. Ponúka možnosť testovať rôzne koncepty.
 • Respondenti môžu čerpať inšpiráciu z internetu a môžu uploadovať rôzne obrázky, fotografie, videá či vlastné koláže. Tak isto môžu uploadovať obrázky miest, ktoré navštívili.

Je časovo flexibilný

 • Účastníci sa prieskumu môžu zúčastniť a odpovedať vtedy, kedy im to v priebehu dňa najviac vyhovuje (24/7).
 • Zároveň umožňuje osloviť aj tých respondentov, ktorí majú obmedzené možnosti pre účasť na klasickej diskusii, napríklad sú časovo veľmi vyťažení alebo sú to ľudia s telesným postihnutím či matky s deťmi.

Je autentický

 • Respondenti môžu vyjadrovať svoje názory anonymne z pohodlia svojich domovov, a tak majú tendenciu odpovedať úprimnejšie a menej sa kontrolovať.
 • Preto je iQual vhodný aj na realizáciu prieskumov na citlivú tému.

Je aktuálny

 • Respondenti môžu diskutovať o produkte alebo službe v reálnom čase. To znamená práve vtedy, keď si ho kúpia, alebo keď ho práve používajú.
 • Eliminuje sa tak riziko skreslenej retrospektívy.

Je hĺbkový

 • Respondenti majú nižšiu tendenciu podriadiť sa ostatným, pretože sa do prieskumu zapájajú z bezpečia svojho domova.
 • Každý respondent získa rovnaký priestor na vyjadrenie svojich názorov, čím sa eliminuje prevaha názorov dominantného respondenta.
 • Participanti majú čas premyslieť si to, čo idú napísať, výsledkom čoho sú bohaté a detailné odpovede.

Zahŕňa klienta

 • Klient má možnosť sledovať priebeh diskusie.
 • Klient má možnosť klásť respondentom dodatočné otázky prostredníctvom moderátora.
 • Klient môže vstupovať do všetkých diskusií