Najčastejšie typy prieskumov realizované cez iQual

Typy prieskumov

Na základe našich skúsenosti môžeme konštatovať, že zadávatelia majú záujem hlavne o tieto tri typy online kvalitatívnych prieskumov realizovaných cez platformu iQual

Diskusné fórum

Je to niekoľkodenný dialóg, v ktorom bežne diskutuje 10-15 účastníkov. Respondenti píšu svoje príspevky v čase, keď im to najviac vyhovuje.

Moderátor riadi sled jednotlivých príspevkov, pridáva určité stimuly a postupne otvára témy diskusie. Respondenti môžu svoje príspevky navzájom komentovať a reagovať medzi sebou.

Individuálne rozhovory

Je to forma prieskumu, ktorá analyzuje postoje a skúsenosti do hĺbky, je to sonda do mysle sportrebiteľa. Moderátor vedie rozhovor iba s jedným respondentom. Nekomunikujú medzi sebou viacerí respondenti.

Respondent je v domácom prostredí, ktoré mu dodáva väčší pocit anonymity a bezpečia, preto je individuálny rozhovor vhodný hlavne pri citlivých témach.

Blogy

Na vytváraní blogov sa môže naraz zúčastniť 15-20 respondentov, ktorí „blogujú“ v dlhšom časovom horizonte. Respondenti vytvárajú individuálne blogy, v ktorých detailne zaznamenávajú skúsenosti s produktom alebo službou v reálnom čase (napríklad celý rozodovací proces pri kúpe automobilu či rozhodovanie o úvere).

Súčasťou blogov sú vizuálne záznamy skúseností, ktoré prostredníctvom videí a fotografií vkladajú samotní respondenti.