iQual - online diskusné fórum agentúry Kantar Slovakia

Online prieskum

Internet sa postupne integroval do našich životov a stal sa prirodzeným prostredím pre vyjadrovanie vlastných názorov a životných postojov.

Aktívni užívatelia internetu využívajú internet na

  • Vyhľadávanie a získavanie informácií
  • Na emailovú komunikáciu
  • Na chatovanie
  • Využívanie diskusných fór, komunitných portálov, blogov či sociálnych sietí

Internet sa pomaly stáva najpoužívanejším spôsobom získavania dát pre marketingové prieskumy. Dôvody sú jasné. Poskytuje rýchlejší, jednoduchší a častokrát lacnejší prístup k názorom spotrebiteľov ako prostredníctvom tradičných metód.

Zároveň umožňuje skúmať veci do hĺbky a to štýlom, ktorý je pre ľudí dnešnej doby už celkom prirodzený.

V ostatných rokoch rastie záujem nielen o kvantitatívne online prieskumy, ale hlavne o kvalitatívne prieskumy realizované cez internet.

Online kvalitatívne prieskumy predstavujú inovatívnu metódu prieskumu trhu, podstatou ktorej je diskusia s respondentmi. Tá však neprebieha v reálnom, ale vo virtuálnom prostredí.

iQual je uzavretá online diskusná platforma určená na realizáciu kvalitatívnych prieskumov cez internet.

Prostredníctvom nej sa respondenti zapájajú do rôznych interaktívnych diskusií a prieskumov.