Ochrana osobných údajov

Kantar Slovakia sa zaväzuje rešpektovať vaše súkromie a uvedomuje si dôležitosť náležitej ochrany pri zachádzaní s vašimi všetkými osobnými identifikačnými údajmi („osobné údaje“). Za osobné údaje sa pokladajú všetky informácie, ktoré možno použiť k identifikácii jednotlivca, vrátane (nie však osobitne) mena a priezviska, miesta bydliska alebo inej fyzickej adresy, elektronickej adresy alebo iných kontaktných údajov, či už súkromných alebo služobných. Všeobecne platí, že môžete navštíviť našu webovú stránku www.iqual.sk bez toho, aby ste nám poskytli svoju totožnosť alebo poskytli akékoľvek osobné údaje.

Spoločnosť Kantar Slovakia zaručuje úplnú anonymitu údajov, ktoré nám poskytnete. V zmysle zákona číslo122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov sme oprávnení požadovať iba tie osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu spracovania.